Editorial Board
 •  

  The Fifth Editorial Committee of Chemical Research in Chinese Universities

   
   
  Editor-in-Chief
     
     
  Jihong YU

   

   
   
   
  Jilin University, China
     
   
  Executive Editor-in-Chief
     
     
  Dan WANG
     
     
  Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, China
   
           

   

  Inorganic Chemistry

     
   
  Associate Editors
     
     
  Lei JIANG
  Xianhe BU
  Shigeyuki MASAOKA
     
  Technical Institute of Physics
  and Chemistry, Chinese
  Academy of Sciences, China
  Nankai University, China
   
   
  Osaka University, Japan
   
   
   
  Editorial Board
     
     
  Rong CAO
  Jiesheng CHEN
  Xiaoming CHEN
     
  Fujian Institute of Research on
  the Structure of Matter, Chinese
  Academy of Sciences, China
  Shanghai Jiao Tong University,
  China
   
  Sun Yat-sen University, China
   
   
     
  Xue DUAN
  Wai-Yeung WONG
  Guoxin JIN
     
  Beijing University of Chemical
  Technology, China
  The Hong Kong Polytechnic
  University, China
  Fudan University, China
   
     
  Zhan SHI
  Chunhua YAN
  Guoyu YANG
     
  Jilin University, China
   
  Lanzhou University, China
   
  Beijing Institute of Technology,
  China
     
  Shuhong YU
  Hongjie ZHANG
  Nanfeng ZHENG
     
  Chinese University of Science
  and Technology, China
   
  Changchun Institute of Applied
  Chemistry, Chinese Academy of
  Sciences, China
  Xiamen University, China
   
   
     
  Hongcai ZHOU
  Jinglin ZUO
   
     
  Texas A&M University, USA
  Nanjing University, China
   
           

   

  Analytical Chemistry

     
   
  Associate Editors
     
     
  Yuliang ZHAO
  Yitao LONG
  Joshua B. EDEL
     
  National Center for Nanoscience
  and Technology, Chinese
  Academy of Sciences, China
  Nanjing University, China
   
   
  Imperial College London, UK
   
   
   
  Editorial Board
     
     
  Chunying CHEN
  Huanwen CHEN
  Ye HU
     
  National Center for Nanoscience
  and Technology, Chinese
  Academy of Sciences, China
  East China University of
  Technology, China
   
  Tulane University, USA
   
   
     
  Yunbao JIANG
  Jinghong LI
  Lehui LU
     
  Xiamen University, China
   
   
  Tsinghua University, China
   
   
  Changchun Institute of Applied
  Chemistry, Chinese Academy
  of Sciences, China
     
  Huan MENG
  Xueguang SHAO
  Yucai WANG
     
  The University of California,
  Los Angeles, USA
   
  Nankai University, China
   
   
  University of Science and
  Technology of China, China
   
     
  Xinghua XIA
  Lihua ZHANG
  Wenwan ZHONG
     
  Nanjing University, China
   
   
  Dalian Institute of Chemical
  Physics, Chinese Academy of
  Sciences, China
  The University of California,
  Riverside, USA
   
           

   

  Organic Chemistry

     
   
  Associate Editors
     
     
  Qilin ZHOU
  Shuli YOU
  Lutz ACKERMANN
     
  Nankai University, China
   
   
  Shanghai Institute of Organic
  Chemistry, Chinese Academy of
  Sciences, China
  University of G?ttingen, Germany
   
   
   
  Editorial Board
     
     
  Junbiao CHANG
  Kuiling DING
  Xiaoming FENG
     
  Henan Normal University,
  China
  Shanghai Jiao Tong University,
  China
  Sichuan University, China
   
     
  Zhanting LI
  Yong TANG
  Yongqiang TU
     
  Fudan University, China
   
   
  Shanghai Institute of Organic
  Chemistry, Chinese Academy of
  Sciences, China
  Shanghai Jiao Tong University,
  China
   
     
  Meixiang WANG
  Zhenfeng XI
  Wenjing XIAO
     
  Tsinghua University, China
  Peking University, China
   
  Central China Normal University,
  China
     
  Zuowei XIE
  Jinquan YU
  Jianmin YUE
     
  The Chinese University of
  Hong Kong, China
   
  The Scripps Research Institute,
  USA
   
  Shanghai Institute of Materia
  Medica, Chinese Academy of
  Sciences, China
     
  Deqing ZHANG
  Liming ZHANG
   
     
  Institute of Chemistry,Chinese
  Academy of Sciences, China
  University of California, Santa
  Barbara, USA
   
           

   

  Physical Chemistry

     
   
  Associate Editors
     
     
  Buxing HAN
  Lifeng CHI
   
     
  Institute of Chemistry, Chinese
  Academy of Sciences, China
  Soochow University, China
   
   
   
  Editorial Board
     
     
  Feng DENG
  Weihai FANG
  Jiali GAO
     
  Wuhan Institute of Physics and
  Mathematics, Chinese Academy
  of Sciences, China
  Beijing Normal University, China
   
   
  University of Minnesota, USA
   
   
     
  Quanmin GUO
  Jingcheng HAO
  Xiaogang PENG
     
  University of Birmingham, UK
  Shandong University, China
  Zhejiang University, China
     
  Wenjie SHEN
  Zhigang SHUAI
  Shigang SUN
     
  Dalian Institute of Chemical
  Physics, Chinese Academy of
  Sciences, China
  Tsinghua University, China
   
   
  Xiamen University, China
   
   
     
  Yuhan SUN
  Fengshou XIAO
  Jinlong YANG
     
  Shanghai Advanced Research
  Institute, Chinese Academy of
  Sciences, China
  Zhejiang University, China
   
   
  University of Science and
  Technology of China, China
   
     
  Dongyuan ZHAO
  Lin ZHUANG
   
     
  Fudan University, China
  Wuhan University, China
   
           

   

  Polymer Chemistry

     
   
  Associate Editors
     
     
  Benzhong TANG
  Dongsheng LIU
  Andreas HERRMANN
     
  The Hong Kong University of
  Science and Technology, China
  Tsinghua University, China
   
  University of Groningen,
  Netherlands
   
  Editorial Board
     
     
  Changle CHEN
  Jiandong DING
  Qiang FU
     
  University of Science and
  Technology of China, China
  Fudan University, China
   
  Sichuan University, China
   
     
  Fei HUANG
  Jian JI
  Hongbin LI
     
  South China University of
  Technology, China
  Zhejiang University, China
   
  University of British Columbia,
  Canada
     
  Bin LIU
  Junqi SUN
  Xinhua WAN
     
  National University of
  Singapore, Singapore
  Jilin University, China
   
  Peking University, China
   
     
  Bai YANG
  Zijian ZHENG
  Yongfeng ZHOU
     
  Jilin University, China
   
  The Hong Kong Polytechnic
  University, China
  Shanghai Jiao Tong University,
  China
           

   

  Chemical Biology

     
   
  Associate Editors
     
     
  Zijian GUO
  Yang TIAN

   

     
  Nanjing University, China
   
  East China Normal Universities,
  China
   
   
  Editorial Board
     
     
  Peng CHEN
  Chunhai FAN
  Xiaohong FANG
     
  Peking University, China
   
  Shanghai Jiao Tong University,
  China
  Institute of Chemistry,Chinese
  Academy of Sciences, China
     
  Junqiu LIU
  Lei LIU
  Zongwan MAO
     
  Jilin University, China
  Tsinghua University, China 
  Sun Yat-sen University, China
     
  Daiwen PANG
  Xiaogang QU
  Hongzhe SUN
     

   Nankai University, China
   
  Changchun Institute of Applied
  Chemistry, Chinese Academy of
  Sciences, China
  The University of Hong Kong,
  China

     
  Weihong TAN
  Biao YU
  Xian’en ZHANG
     
  Hunan University, China
   
  Shanghai Institute of Organic
  Chemistry, Chinese Academy of
  Sciences, China
  Institute of Biophysics,Chinese
  Academy of Sciences, China

     
  Xiang ZHOU

   

     
  Wuhan University, China

   
   
           

   

  Materials Chemistry

     
   
  Associate Editors
     
     
  Jun CHEN
  Dan WANG
  Antonio TRICOLI
     
  Nankai University, China
   
   
  Institute of Process Engineering,
  Chinese Academy of Sciences,
  China
  Australian National University,
  Australia
   
   
  Editorial Board
     
     
  Xuesi CHEN
  Fangyi CHENG
  Xinliang FENG
     
  Changchun Institute of Applied
  Chemistry, Chinese Academy of
  Sciences, China
  Nankai University, China
   
   
  Dresden University of Technology,
  Germany
   
     
  Lin GUO
  Wenping HU
  Yunfeng LU
     
  Beihang University, China
   
  Tianjin University, China
   
  The University of California,
  Los Angeles, USA
     
  Xiaohui QIU
  Baolian SU
  Zhiyong TANG
     
  National Center for
  Nanoscience and
  Technology, China
  Wuhan University of
  Technology, China
   
  National Center for Nanoscience
  and Technology, Chinese
  Academy of Sciences, China
     
  Lianzhou WANG
  Xun WANG
  Xianran XING
     
  The University of Queensland,
  Australia
  Tsinghua University, China
   
  University of Science and
  Technology Beijing, China
     
  Qiang XU
  Haoli ZHANG
  Hua ZHANG
     
  National Institute of Advanced
  Industrial Science and
  Technology, Japan
  Lanzhou University, China
   
   
  City University of Hong Kong,
  China
   
     
  Jin ZHANG

   

   

     
  Peking University, China
   
   

   

  Environmental Chemistry

     
   
  Associate Editors
     
     
  Guibin JIANG
  Hailin WANG
     
  Research Center for Eco-
  Environmental Sciences, Chinese
  Academy of Sciences, China
  Research Center for Eco-
  Environmental Sciences, Chinese
  Academy of Sciences, China
   
   
  Editorial Board
     
     
  Yanke CHE
  Wei CHEN
  Jiayin DAI
     
  Institute of Chemistry,
  Chinese Academy of Sciences,
  China
  Nankai University, China
   
   
  Shanghai Jiao Tong University,
  China
   
     
  Maofa GE
  Junhua LI
  Yong LIANG
     
  Institute of Chemistry,
  Chinese Academy of Sciences,
  China
  Tsinghua University, China
   
   
  Jianghan University, China
   
   
     
  Qian LIU
     
  Research Center for Eco-Environmental
  Sciences, Chinese Academy of
  Sciences, China
   

   

   

   

   
 • 2019-07-04 Visited: 8560
Editor-in-Chief:
Jihong YU
ISSN 1005-9040
CN 22-1183/O6
Special Issue/Column
Scan and join us
Visited
Total visitors:
Visitors of today:
Now online: