Youth Executive Editorial Board •  

  The First Youth Executive Editorial Board of Chemical Research in

  Chinese Universities

   

   

  Inorganic Chemistry

     
      Haohong DUAN Qianrong FANG Ling HUANG
     

  Tsinghua University, China

   

  Jilin University, China

   

  Nanjing Tech University, China

   

      Jiuxing JIANG Xiangjian KONG Qiaowei LI
     

  Sun Yat-sen University, China

   

  Xiamen University, China

   

  Fudan University, China

   

      Xinhao LI Yi LI Jingshan LUO
     

  Shanghai Jiao Tong University, China

   

  Jilin University, China

   

  Nankai University, China

   

      Junhua LUO Mei PAN Junsheng QIN
     

  Fujian Institute of Research on the Structure of Master, Chinese Academy of Sciences, China

   

  Sun Yat-sen University, China

   

  Jilin University, China

   

      Junliang SUN Qiming SUN Bo WANG
     

  Peking University, China

   

  Soochow University, China

   

  Beijing University of Technology,China


  Shuao WANG Yujie XIONG Nailiang YANG
     

  Soochow University, China

   

  University of Science and  Technology  of

  China, China


  Institute of Process Engineering, Chinese 

  Academy of Sciences,China

      Yumeng YOU Bing ZHANG Yu ZHANG
     

  Southeast University, China

   

  Tianjin University, China

   

  Beihang University, China

     Gengfeng ZHENG


     

  Fudan University, China

   

     

   

  Analytical Chemistry

     
      Yu BAI Zong DAI Zhanjun GU
     

  Peking University, China

   

  Sun Yat-sen University, China

   

  Institute of High Energy Physics,

  Chinese Academy of Sciences, China

   

      Dongxue HAN Na LI Zhenyu LIN
     

  Guangzhou University, China

   

  Shandong Normal University, China

   

  Fuzhou University, China

   

      Yang LIU Na NA Zhangquan PENG
     

  Tsinghua University, China

   

  Beijing Normal University, China

   

  Changchun Institute of Applied Chemistry,

  Chinese Academy of Sciences, China

   

      Liang QIAO Daqian SONG Bin SU
     

  Fudan University, China

   

  Jilin University, China

   

  Zhejiang University, China

   

      Wei WANG Zhuo WANG Peng WU
     

  Nanjing University, China

   

  Beijing University of Chemical

  Technology, China

   

  Sichuan University, China

   

      Yunsheng XIA Lehui XIAO Bifeng YUAN
     

  Anhui Normal University, China

   

  Nankai University, China

   

  Wuhan University, China

   

      Lin YUAN Quan YUAN  
     

  Hunan University, China

   

  Hunan University, China

   

   
           

   

  Organic Chemistry

     
      Hongli BAO Gong CHEN Haifeng DU
     

  Fujian Institute of Research on the

  Structure of Matter, Chinese

  Academy of Sciences, China

   

  Nankai University, China

   

  Institute of Chemistry, Chinese

  Academy of Sciences, China

   

      Chun'an FAN Yao FU Junli HOU
     

  Lanzhou University, China

   

  University of Science and

  Technology of China, China

   

  Fudan University, China

   

      Zheng HUANG Ang LI Yang LI
     

  Shanghai Institute of Organic Chemistry,

  Chinese Academy of Sciences, China

   

  Shanghai Institute of Organic Chemistry,

  Chinese Academy of Sciences, China

   

  Chongqing University, China

   

      Xiaohua LIU Sanzhong LUO Bingfeng SHI
     

  Sichuan University, China

   

  Tsinghua University, China

   

  Zhejiang University, China

   

      Zhuangzhi SHI Bin TAN Haichao XU
     

  Nanjing University, China

   

  Southern University of Science and

  Technology, China

   

  Xiamen University, China

   

      Wenxiong ZHANG Jian ZHOU Chen ZHU
     

  Peking University, China

   

  East China Normal University, China

   

  Soochow University, China

   

      Shoufei ZHU Zhiwei ZUO  
     

  Nankai University, China

   

  ShanghaiTech University, China

   

   
           

   

  Physical Chemistry

     
      Baoquan DING Lei FU Wenjing HONG
     

  National Center for Nanoscience and

  Technology, China

   

  Wuhan University, China

   

  Xiamen University, China

   

      Ying JIANG Liying JIAO Jian JIN
     

  Peking University, China

   

  Tsinghua University, China

   

  Soochow University,China

   

      Feng LI Huan LIU Huizhen LIU
     

  Jilin University, China

   

  Beihang University, China

   

  Institute of Chemistry, Chinese Academy

  of Sciences, China

   

      Zhipan LIU Ding MA Xiangju MENG
     

  Fudan University, China

   

  Peking University, China

   

  Zhejiang University, China

   

      Xiulian PAN Qian PENG Yang PENG
     

  Dalian Institute of Chemical Physics,

  Chinese Academy of Sciences, China

   

  Institute of Chemistry, Chinese Academy

  of Sciences, China

   

  Soochow University, China

   

      Hongda WANG Tie WANG Liping WEN
     

  Changchun Institute of Applied

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

  Technical Institute of Physics and

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

  Technical Institute of Physics and

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

      Yuchen WU Jun XU Yongsheng ZHAO
     

  Technical Institute of Physics and

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

  Wuhan Institute of Physics and

  Mathematics, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

  Institute of Chemistry, Chinese Academy

  of Sciences, China

   

      Bo ZOU    
     

  Jilin University, China

   

     
           

   

  Polymer Chemistry

     
      Jie CAI Yi CAO Guosong CHEN
     

  Wuhan University, China

   

  Nanjing University, China

   

  Fudan University, China

   

      Yulan CHEN Yiyun CHENG Huanli DONG
     

  Tianjin University, China

   

  East China Normal University, China

   

  Institute of Chemistry, Chinese

  Academy of Sciences, China

   

      Zeyuan DONG Feng HE Xuesong JIANG
     

  Jilin University, China

   

  Southern University of Science and

  Technology, China

   

  Shanghai Jiao Tong University, China

   

      Hanying LI Kai LIU Mingjie LIU
     

  Zhejiang University, China

   

  Tsinghua University, China

   

  Beihang University, China

   

      Yang LIU Hua LYU Anjun QIN
     

  Nankai University, China

   

  Peking University, China

   

  South China University of Technology,

  China

   

      Feng SHI Zhaoyan SUN Yapei WANG
     

  Beijing University of Chemical

  Technology, China

   

  Changchun Institute of Applied

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

  Renmin University of China, China

   

      Si WU Huaping XU  
     

  University of Science and

  Technology of China, China

   

  Tsinghua University, China

   

   
           

   

  Chemical Biology

     
      Zhuo CHEN Hongzhou GU Xiaopeng HE
     

  Hunan University, China

   

  Fudan University, China

   

  East China University of Science and

  Technology, China

   

      Guangming HUANG Dechen JIANG Xiue JIANG
     

  University of Science and Technology

  of China, China

   

  Nanjing University, China

   

  Changchun Institute of Applied

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

      Deming Kong Juan LI Daishun LING
     

  Nankai University, China

   

  Fuzhou University, China

   

  Zhejiang University, China

   

      Dingbin LIU Xiaoyun LIU Zhou NIE
     

  Nankai University, China

   

  Peking University,China

   

  Hunan University, China

   

      Yanyan SONG Shutao WANG Fan XIA
     

  Northeastern University, China

   

  Technical Institute of Physics and

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

  China University of Geosciences,

  China

   

      Jin ZHAO Yongxi ZHAO Ming ZHOU
     

  Nanjing University, China

   

  Xi'an Jiaotong University, China

   

  Northeast Normal University, China

   

      Zhi ZHU Xiaolei ZUO  
     

  Xiamen University, China

   

  Shanghai Jiao Tong University, China

   

   
           

   

  Materials Chemistry

     
      Jun CHEN Rongrong HU Fengwei HUO
     

  University of Science and Technology

  Beijing, China

   

  South China University of Technology,

  China

   

  Nanjing Tech University, China

   

      Lin JIANG Xiaoyu LI Yiwen LI
     

  Soochow University, China

   

  Beijing Institute of Technology, China

   

  Sichuan University, China

   

      Gang LIU Kun LIU Hailin PENG
     

  Institute of Metal Research, Chinese

  Academy of Sciences, China

   

  Jilin University, China

   

  Peking University, China

   

      Jiawei WAN Chao WANG Jiangyan WANG
     

  Institute of Process Engineering,

  Chinese Academy of Sciences, China

   

  Tsinghua University, China

   

  Institute of Process Engineering, Chinese

  Academy of Sciences, China

   

      Changzheng WU Yuen WU Yurui XUE
     

  University of Science and

  Technology of China, China

   

  University of Science and

  Technology of China, China

   

  Shandong University, China

   

      Litang YAN Tianyou ZHAI Chuan ZHANG
     

  Tsinghua University, China

   

  Huazhong University of Science and

  Technology, China

   

  Shanghai Jiao Tong University, China

   

      Jianan ZHANG Tierui ZHANG Xinbo ZHANG
     

  Zhengzhou University, China

   

  Technical Institute of Physics and

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

  Changchun Institute of Applied

  Chemistry, Chinese Academy of

  Sciences, China

   

      Xiaozhang ZHU    
     

  Institute of Chemistry, Chinese

  Academy of Sciences, China

   

     
           

   

  Environmental Chemistry

     
      Chao CHEN Chengyong HE Weiyi LAI
     

  Tsinghua University, China

   

  Xiamen University, China

   

  Research Center for Eco-Environmental

  Sciences, Chinese Academy of Sciences,

  China

   

      Ruibin LI Runzeng LIU Hanyong PENG
     

  Soochow University, China

   

  Shandong University, China

  Research Center for Eco-Environmental

  Sciences, Chinese Academy of Sciences,

  China

      Ting RUAN Wei WANG Si WEI
     

  Research Center for Eco-Environmental

  Sciences, Chinese Academy of Sciences,

  China

   

  Zhejiang University, China

   

  Nanjing University, China

   

      Sihui ZHAN Lixi ZENG
     

  Nankai University, China

   

  Jinan University, China

   

   

           
    Coordinator    
      Yi LI
     

  Jilin University, China

   

   

   

   

   


 • 2019-07-05 Visited: 6972
Editor-in-Chief:
Jihong YU
ISSN 1005-9040
CN 22-1183/O6
Special Issue/Column
Scan and join us
Visited
Total visitors:
Visitors of today:
Now online: